Czech Republic

Immigration History from Czech Republic to Victoria

The earliest known settler in Australia from the former provinces of Bohemia and Moravia – today known as the Czech Republic – was Mark Blycher, a convict who arrived in Sydney in 1830.

The gold rushes of the 1850s saw a small number of Czechs settle in Victoria, but the community remained small. By 1921, three years after Bohemia and Moravia joined with Slovakia to form Czechoslovakia, only 46 Czechoslovakia-born immigrants were recorded in Victoria. The 1930s saw an increase in the community size, coinciding with an economic crisis and the Nazi occupation in Czechoslovakia.

The end of World War II and the communist takeover of Czechoslovakia in 1948 saw the largest number of Czechoslovakia-born immigrants arriving in Australia as refugees. Emigration continued in the 1950s, with 4,068 immigrants from Czechoslovakia recorded in Victoria by 1954.

The Soviet occupation of Czechoslovakia in 1968 ended a period of democratic reform and led to another wave of emigration, with the Czechoslovakia-born population in Victoria increasing to 5,256 by 1971.

During the 1970s and 1980s economic immigrants from Czechoslovakia maintained a steady population in Victoria. The fall of the communist government in 1989 and the subsequent split of Czechoslovakia into two independent states, the Czech and Slovak Republics, resulted in a significant number of return immigrants and a decline in the size of the Czech community in Victoria.

In 2016 1,594 Victorians were born in the Czech Republic. 38% now speak English at home, and enjoy the interaction and support of the Narodni dum Sokol Club, which runs a Czech language course and a range of social activities.

Immigration History from Czech Republic (Czech) to Victoria

Nejstarší známý usedlík v Austrálii z bývalých zemí koruny české, Čech a Moravy, nynější České republiky, byl Marek Blycher, trestanec, který přistál v Sydney roku 1830.

Za zlaté horečky padesátých let devatenáctého století se ve Viktorii usadilo pár Čechů, ale česká komunita zůstala početně omezená. K roku 1921, tři roky poté kdy se Čechy a Morava spojily se Slovenskem a vytvořily Československo, bylo ve Viktorii zaznamenáno jen 46 na území tehdejší ČSR narozených přistěhovalců. Během třicátých let minulého století došlo v důsledku světové hospodářské krize a posléze i nacistické okupace Československa k početnímu růstu tohoto společenství.

Po konci druhé světové války a po komunistickém puči v Československu roku 1948 přijel největší počet tam narozených přistěhovalců, kteří do Austrálie přicházeli jako političtí exulanti. Imigrace pokračovala v 50. letech minulého století a v roce 1954 bylo ve Viktorii zaznamenáno 4068 přistěhovalců z Československa.

Sovětská okupace, která roku 1968 ukončila refromní období v Československu, vedla k další vlně emigrace a počet československých přistěhovalců ve Viktorii vzrostl k roku 1971 na 5258.

Stálý počet obyvatel československého původu ve Viktorii byl během sedmdesátých a osmdesátých let udržován přílivem ekonomických přistěhovalců. Pád komunistického režimu v Československu roku 1989 a následné rozdělení země na dva nezávislé státní útvary, Českou republiku a Slovensko, vedl k návratu značné části přistěhovalců do vlasti a k poklesu početního stavu české komunity ve Viktorii.

K roku 2011 zbylo ve Victorii 1664 obyvatel narozených v České republice. 37% z nich mluví doma anglicky a těší se podpoře a interakci se Sokolským národním domem Čechů a Slováků ve Viktorii, který nabízí kurzy v češtině a vykazuje bohatou společenskou činnost.

Average Age

Dataset: Czech Republic Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Czech Republic Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Czech Republic Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Czech Republic Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Czech Republic Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Czech Republic Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Czech Republic Source: Australian Bureau of Statistics