Denmark

Immigration History from Denmark to Victoria

One of the first Danes to visit Victoria was Jorgen Jorgensen. He participated in the surveying and establishment of the first white settlement in Sorrento.

It was not until the gold rushes of the 1850s that many Danes settled in Victoria. Some were young soldiers seeking new opportunities beyond Denmark following the loss of a territorial war against Prussia. By 1857 over 1,000 Danes were believed to be working on the Victorian goldfields. A settlement near Castlemaine was named Copenhagen after the resident Danes who ran a hotel and general store. One of the most enduring Danish dairy farming settlements was located in East Poowong in Gippsland, where 13 families lived by the mid-1890s; their descendents continue to live there today.

The end of the nineteenth century saw significant growth in Australia’s Danish community, to 6,403 in 1891. Most settled in Queensland, where they received land grants under the Assisted Immigration Scheme. Fewer than 1,400 Danish immigrants lived in Victoria by 1891, but their contributions to the colony far outweighed their size. They established the Danish Dannebrog Club in Melbourne in 1889, contributed to the Scandinavian newspaper Norden, predominantly written in Danish, and played a crucial role in the development of the Australian dairy industry.

In the first half of the twentieth century, the number of Danes in Victoria halved, with only 517 recorded in the 1947 census. Subsequently, in 1952, the General Assisted Passage Scheme was opened to Scandinavians, and by 1961 the Danish community in Victoria had almost doubled in size. By 1971 the number had stabilized at around 1500, and remains at this level today.

Despite their modest numbers, the Danes in Victoria have continued to maintain links to their heritage and culture through organisations such as Dannebrog, the Danish Australian Cultural Society, and the Danish Church in Melbourne.

Immigration History from Denmark (Danish) to Victoria

En af de første danskere, som besøgte Victoria, var Jorgen Jorgensen. Han deltog i undersøgelser omkring etableringen af den første hvide bosættelse i Sorrento.

Først under ”guldfeberen” i 1850erne, kom der mange danskere til Victoria for at bosætte sig. Nogle var unge soldater, som søgte nye muligheder udenfor Danmarks grænser, efter at Danmark havde tabt krigen mod Preussen.Det formodes, at der var over 1.000 danskere, som arbejdede i guldfelterne i Victoria i 1857. En bosættelse tæt ved Castlemaine blev ligefrem kaldt Copenhagen efter de danskere, som boede der og drev hotel og blandet landhandel. En af de længst varende danske bosættelser med mejeribrug fandtes i East Poowong i Gippsland, hvor 13 familier boede fra midt i 1890erne. Deres efterkommere bor stadig i området i dag.

I slutningen af det nittende århundrede skete der en betydelig vækst i Australiens danske befolkning. I 1891 var der således 6.403 danskere. De fleste bosatte sig i Queensland, hvor de havde fået tildelt jordlodder gennem Immigrations hjælpeplanen. I 1891 var der færre end 1.400 danske immigranter i Victoria, men deres bidrag til kolonien vejede langt mere end gruppens størrelse. De etablerede den danske klub Dannebrog i Melbourne i 1889, og bidrog til den skandinaviske avis Norden, hovedsaglig skrevet på dansk, og de spillede en afgørende rolle i udviklingen af den australske mælkeindustri.

I første halvdel af det tyvende århundrede blev antallet af danskere i Victoria halveret. I folketællingen fra 1947 er der kun registret 517. Som følge heraf blev hjælpeplanen for indrejse fra Skandinavien åbnet for skandinaver i 1952, og i 1961 var antallet af danskere i Victoria næsten fordoblet. I 1971 havde antallet stabiliseret sig omkring de 1500, og det ligger fast på dette niveau i dag.

På trods af deres beskedne antal, vedligeholder danskerne i Victoria stadig forbindelserne til deres kulturelle arv gennem organisationer som Dannebrog, Dansk Australsk Kulturelt Samfund og den Danske Kirke i Melbourne.

Average Age

Dataset: Denmark Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Denmark Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Denmark Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Denmark Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Denmark Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Denmark Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Denmark Source: Australian Bureau of Statistics