Hungary

Immigration History from Hungary to Victoria

The first recorded Hungarian in Australia was merchant Isaac Friedman, who arrived in 1833 with his wife and daughter.

A small group of Hungarian officers and soldiers arrived in Australia after the suppression of the 1848 revolution against Austrian rule. Many were attracted to Victoria’s goldfields. A memorial to these Hungarians can be seen in Bendigo today. Other young Hungarian men followed, including Dr Reuter Roth, who arrived in 1858 and became a pioneer of physical education in Australia. Ernest Leviny from Budapest became a successful silver and goldsmith, and his grand house “Buda”, is now a popular visitor attraction.

When World War I broke out, Hungarians in Australia were temporarily interned as enemy aliens. The 1920 Enemy Aliens Act prohibited further Hungarian entry to Australia for five years. When Hungarians were counted separately for the first time in the 1921 census, the community in Victoria numbered just 25.

After World War II, thousands of Hungarian Displaced Persons arrived in Australia. After the Soviet repression of the Hungarian revolt in 1956 the Australian Government offered settlement assistance to around 14,000 Hungarian refugees. Many of these migrants made significant contributions to various aspects of Australian life and to their ethnic Hungarian community.

By 1961 the Hungary-born community of Victoria peaked at 10,654. Many Hungarian immigrants in the next two decades came from the Vojvodina province of Yugoslavia, which had been part of the Kingdom of Hungary until the Treaty of Trianon in 1920. This treaty saw Hungary reduced to a third of its former size.

The Hungary-born community of Victoria has decreased slowly since the 1960s, with 4,979 people recorded in 2016; not including ethnic Hungarians born outside Hungary. Over three-quarters were Christian, and 8% were Jewish. Today almost half of those working occupy professional roles; many others are tradespeople. The Hungarian Community Centre in Wantirna, and a range of other organisations located around Melbourne, continually contribute to the maintenance of Hungarian customs and traditions.

Immigration History from Hungary (Hungarian) to Victoria

A feljegyzések szerint az első Ausztráliába érkezett magyar egy Friedman Izsák nevű kereskedő volt, ki feleségével és fiával 1833-ban lépett Ausztrál földre.

Nem sokkal ezután magyar katonák és tisztek egy kisebb csoportja érkezett az 1848-as forradalom utáni osztrák megtorlás elől menekülve. Sokukat a Viktoriai aranymezők vonzottak. Ezen magyaroknak állít emléket egy napjainkig latható emlékmű Bendigoban. Ezután több fiatal magyar férfi érkezett, többek között 1858-ban Dr Roth Reurter, aki az ausztrál testnevelés úttörőjévé vált. A budapesti Leviny Ernő sikeres ezüst-, es aranyműves lett, kinek “Buda” nevű pompás kastélya napjainkban közkedvelt turisztikai látványosságként működik.

Amikor kitört az első világháború, az itt tartozkodó magyarok átmenetileg ellenséges külföldinek lettek nyilvánitva. Ezt követően az 1920-ban hozott Ellenséges Külföldi Törvény 5 évre megtiltotta a magyarok Ausztráliába történő belépését. Első ízben az 1921-es népszámlálás alkalmával írták össze a magyarokat és ekkor a Viktoriai közösség még csupán 25 főt számolt.

A II. világháború után többezer kiutasitott magyar talált Ausztráliában menedéket. Az 1956-os forradalom utáni szovjet megtorlás következtében az ausztrál kormány 14 ezer magyar menekültnek nyújtott letelepedési segítséget. Ezen emigránsok javarésze meghatározó szerepet vállalt az ausztrál élet és saját magyar közösségük számos területén.

1961-ig a magyar születésű Viktoriai közösség elérte addigi legmagasabb létszámát 10,654 főt. Rengeteg magyar emigráns érkezett még az ezt követő két évtizedben a Jugoszláv területen levő Vajdaságból, amely a Magyar Kiralyság részét képezte az 1920-as Trianoni Békeszerződésig. Ez a szerződés Magyarországot területe harmadára csonkította le.

A magyar születésű Viktoriai közösség a hatvanas évektől folyamatosan csökken, 2011-ben 5567 főt számlált, de ebben nincsenek benne a magyar határon kivüliek. Több mint 75%-uk keresztény, 8% -uk zsidó vallású. Jelenleg a magyarok több mint fele dipolmás szakember, de sok közöttük a kereskedő is. A Wantirnai Magyar Központ és egy sor más melbourne-i szervezet folyamtosan ápolja a magyar kultúrát és hagyományokat.

Average Age

Dataset: Hungary Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Hungary Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Hungary Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Hungary Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Hungary Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Hungary Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Hungary Source: Australian Bureau of Statistics