Turkey

Immigration History from Turkey to Victoria

Few Turks came to Victoria in the 19th century. Ten Turkish men were recorded in Victoria in 1871, and by the time of Australia’s Federation, in 1901, the community numbered just 40.

When World War I broke out, Turks in Australia were interned as enemy aliens. The 1920 Enemy Aliens Act prohibited more Turks entering Australia for five years, and “Asiatic Turks” continued to be prohibited from entry to Australia under the White Australia Policy. “European Turks”, were able to immigrate.

After World War II, Turkish immigration to Australia did not increase dramatically, and by 1966 there were still less than 1,000 Turkey-born people in Victoria. Declining emigration from Europe promoted the Australian Government to consider accepting Turkish immigrants. At the same time, the Turkish Government was encouraging emigration to solve unemployment and over-crowding. In 1967 Turkey became the first country beyond Western Europe to sign an Assisted Passage agreement with Australia. The Turkey-born community in Victoria increased from 970 in 1966 to 5,383 in 1971. Many Turkish immigrants were met with hostility in Australia, as the first post-war immigrants who were non-Christian and of non-European descent.

The annual intake of assisted settlers from Turkey remained consistently high until 1974, when family reunion became the main reason for immigration. In 2011 the Turkey-born population of Victoria was 16,491 – around half of Australia’s entire Turkey-born population. Over 79% of those in Victoria were Muslim, while 7% were Christian. Turkish was spoken at home by 86% of the community.

Today the community lives mainly in Coburg and Broadmeadows, in the area of the Broadmeadows Migrant Hostel which initially housed Turkish immigrants upon arrival. A third of those employed work in trades, production, transport and labouring roles, and a quarter work in professional roles.

The preservation of culture is important to the Turkish community, supported by organisations such as the Australian Turkish Cultural Association, soccer clubs, religious groups and political associations. Community celebrations include an annual ball to celebrate Turkish Republic Day on 29 October.

Immigration History from Turkey (Turkish) to Victoria

19. yüzyılda Viktorya’ya birkaç Türk geldi. 1871 yılında Viktorya’da on Türk kayıtlı iken, Avustralya Federasyonu’nun kurulduğu 1901 yılına kadar, Türk toplumunun nüfusu sadece 40 idi.

Birinci dünya savaşı çıktığında, Avustralyada’ki Türkler düşman bir ülkeden oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. 1920 yılında yürürlüğe giren Düşman Ülkeden Olanlar Yasası, Avustralya’ya daha fazla Türk’ün giriş yapmasını beş yıl boyunca yasaklarken, Beyaz Avustralya Politikası nedeniyle de “Asyalı Türkler”in Avustralya’ya giriş yasağı devam ediyordu. “Avrupalı Türkler”in göçüne izin veriliyordu.

İkinci dünya savaşının ardından Türkler’in Avustralya’ya göçü çarpıcı bir şekilde artış göstermedi. 1966 yılına gelindiğinde Viktorya’daki Türkiye doğumluların sayısı hala 1,000 kişiden azdı. Avrupa’dan gelen göçmen sayısındaki azalma, Avustralya Hükümeti’nin Türk göçmenlerin kabulü üzerinde düşünmesine yol açtı. Bu arada Türk Hükümeti de işsizlik ve kalabalıklaşan nüfus sorununu çözmek için dışgöçü destekliyordu. Türkiye, 1967 yılında Avustralya ile bir Destek Anlaşması’nı imzalayan, Batı Avrupa dışındaki ilk ülke oldu. Viktorya’daki Türkiye doğumluların sayısı, 1966’da 970 kişiyken 1971 yılında 5,383’e yükseldi. Savaş sonrasının, Hristiyan ve Avrupalı olmayan ilk göçmenleri olarak, birçok Türk göçmen Avustralya’da düşmanca bir tavırla karşılandı.

Bugün toplum genellikle Coburg’ta, ve geldikleri yıllarda Türk göçmenlerin ilk kaldığı yer olan Broadmeadows Migrant Hostel’in bulunduğu, Broadmeadows’ta oturmaktadır. Ticaret çalışanların üçte birinden fazlası, üretim ve nakliye sektörlerinde görev yapanlarla, işçi olarak çalışanlar oluştururken, dörtte birini de profesyonel kişiler oluşturmaktadır.

Bugün toplum genellikle Coburg’ta, ve geldikleri yıllarda Türk göçmenlerin ilk kaldığı yer olan Broadmeadows Migrant Hostel’in bulunduğu, Broadmeadows’ta oturmaktadır. Çalışanların yarıdan fazlasını ticaret, üretim ve nakliye sektörlerinde görev yapanlarla, işçi olarak çalışanlar oluştururken, dörtte birini de profesyonel kişiler oluşturmaktadır.

Avustralya Türkiyeliler Kültür Derneği, futbol kulüpleri, dinsel gruplar ve siyasi dernekler gibi kuruluşlar tarafından desteklenen Türk toplumu için, kultürel değerlerin korunması önemlidir. Toplumun, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak amacıyla gerçekleştirilen balo gibi, kutlama etkinlikleri bulunmaktadır.

Average Age

Dataset: Turkey Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Turkey Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Turkey Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Turkey Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Turkey Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Turkey Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Turkey Source: Australian Bureau of Statistics