Romania

Immigration History from Romania to Victoria

During the nineteenth and early twentieth centuries the Romanian community in Victoria was relatively small. In 1891, 27 Romania-born Victorians were recorded, 22 of them men. Thirty years later the population had only increased to 91, including a larger number of women. By the end of World War II the community comprised just 191 people.

In the post-war years Romanians joined the large influx of European migrants to Australia. Initially they immigrated under the International Refugee Organization scheme; the installation of a communist government in 1947 prompted thousands more to immigrate. By 1954 the community in Victoria had increased five-fold to 1,060.

From the 1970s to early 1990s Romania endured a repressive government, financial mismanagement and national economic difficulties. Emigration was restricted, but many Romanians fled illegally and sought asylum. The community in Victoria more than doubled from 2,075 in 1981 to 4,806 in 1996.

In 2016, the census showed that Victoria was home to the largest Romania-born population in Australia with a total of 5,423 individuals. The majority of Romania-born Victorians work as professionals (25%) and tradespeople (10%), primarily within the manufacturing, wholesale and retail industries. The professional achievements of many within the Romanian community reflect a higher level of post-school qualifications than that for Victoria as a whole.

Predominantly situated in metropolitan Melbourne, the community is largely Romanian Orthodox. The religion, language and culture of the community are supported by the Australian Romanian Community Welfare Health and Services Association of Victoria in addition to Romanian language radio and television broadcasts.

Immigration History from Romania (Romanian) to Victoria

Din secolul nouăsprezece şi până la începutul secolului douăzeci, comunitatea română din Victoria a fost relativ mică. În 1891, în Victoria au fost înregistrate 27 de persoane născute în România, dintre care 22 de bărbaţi. După treizeci de ani, populaţia românilor a crescut la 91, incluzând de data aceasta, un număr mai mare de femei. La sfârşitul celui de-al doilea război mondial, comunitatea română era formată din 191 de persoane.

În anii de după război, românii s-au aflat şi ei printre numeroşii emigranţi europeni ce se-ndreptau spre Australia. La început, ei au făcut parte din schema Organizaţiei Internaţionale a Refugiaţilor; instalarea în România a unui guvern comunist în 1947 a determinat exodul altor mii de persoane. Până în anul 1954, comunitatea română din Victoria crescuse de aproape cinci ori, ajungând la 1.060 de persoane.

Între 1970 şi începutul anilor ’90, România a îndurat un guvern represiv, o orientare financiară greşită şi greutăţi economice la nivel naţional. Emigrarea era limitată, însă mulţi români au părăsit ţara în mod ilegal, solicitând azil în alte părţi ale lumii. Comunitatea română din Victoria a crescut de la 2.075 de persoane în 1981, la 4.806 în 1996.

În 2011, recensământul a indicat faptul că faţă de restul statelor Australiei, Victoria avea cel mai mare număr de cetaţeni născuţi în România, respectiv 5.355 de persoane. În majoritatea lor, cetaţenii români din Victoria lucrează ca specialişti în diferite profesiuni (25%), alţii (10%) fiind angajaţi în diverse meserii, în general în industria manufacturieră şi în comerţ. Realizările profesionale ale multor persoane din comunitatea română reflectă un nivel înalt de calificare post-liceală, mai înalt decât nivelul mediu al întregului stat Victoria.

Situată predominant în partea metropolitană a Melbourne-ului, comunitatea română este, în mare parte, de religie ortodoxă română. Religia, limba şi cultura comunităţii sunt susţinute de Asociaţia Româno-Australiană pentru Ajutor, Sănătate şi Servicii din Victoria, precum şi de emisiunile de radio şi televiziune în limba română.

Average Age

Dataset: Romania Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Romania Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Romania Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Romania Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Romania Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Romania Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Romania Source: Australian Bureau of Statistics