Ukraine

Immigration History from Ukraine to Victoria

Ethnic Ukrainians from western Ukraine are known to have been in Australia as early as 1860. One of the best-known early Ukrainian arrivals was explorer, naturalist and ethnographer Nikolai Miklouho-Maclay who visited Australia in the late 19th century and was instrumental in the establishment of a Zoological Field Station at Watson’s Bay, Sydney.

The Ukrainian population in Australia remained small for many more decades, during a tumultuous period in Ukrainian history. Ukraine had been fought over and subjugated for many centuries because it was rich in natural resources. After World War I it was briefly independent, but by 1922 it was split between the Soviet Union and Poland. Two disastrous famines followed, and millions more died in World War II.

Large numbers of Ukrainian refugees first arrived in Australia in 1948 as part of the International Refugee Organization resettlement agreement. Other Ukrainian immigrants arrived in Victoria on Assisted Passages. In 1954, when Ukraine-born people were first recorded in the census, 4,678 were living in Victoria. This may understate the number of immigrants from Ukraine as it is defined today, as some Ukrainians were represented in the census under other nationalities such as the Soviet Union.

In 1991 Ukraine gained independence, and over the next five years the Ukraine-born population in Victoria increased for the first time in many decades, from 2,937 in 1991 to 5,370 in 1996. Many of these new post-independence migrants were young professionals in the fields of science, mathematics and computer technology. In 2011 Victoria had the largest Ukraine-born population in Australia, with a total of 5,872 people. While 66% of Ukraine-born in Victoria spoke Russian at home, 20% spoke Ukrainian.

Living predominantly around Melbourne’s south-eastern suburbs, around half of the community are Christian, while 36% are Jewish. The majority of those in employment work as professionals, and are in the property and business services industry. Supporting the cultural heritage of the Ukrainian community today, are a range of organisations including the Association of Ukrainians in Victoria.

Immigration History from Ukraine (Ukrainian) to Victoria

Відомо, що етнічні українці, вихідці з західної України, були в Австралії ще у 1860 р. Одним з найвідоміших серед них був дослідник, природознавець й етнограф Микола Миклухо-Маклай, який побував в Австралії в кінці 19-го століття і відіграв ключову роль у створенні польової зоологічної станції у Затоці Вотсона в Сіднеї.

Протягом багатьох десятиліть, які знаменували бурхливий період в історії України, українське населення в Австралії залишалося малочисельним. Протягом століть Україна, яка мала багаті природні ресурси, ставала об’єктом боротьби і поневолення. Після Першої світової війни вона на короткий час стала незалежною, але ще до 1922 року була поділена між Радянським Союзом і Польщею. Після того Україна пережила два жахливі голодомори, а під час Другої світової війни втратила мільйони своїх громадян.

Велика кількість шукачів притулку з України, в рамках угоди Міжнародної організації у справах втікачів про переселення, прибула до Австралії у 1948 році. Інші українці прибули до Вікторії за допомогою спеціальної державної програми. У 1954 році, коли людей, які народилися в Україні, було вперше зареєстровано під час перепису населення, їх у Вікторії жило 4 678. Це число вірогідно було менше, ніж кількість імміґрантів з України у сучасному визначенні цієї категорії, оскільки деяких українців було зареєстровано під час перепису як представників інших національностей, наприклад як вихідців з Радянського Союзу.

У 1991 році Україна здобула незалежність і протягом наступних п’яти років кількість жителів Вікторії, які народилися в Україні, зросла вперше за багато десятиліть: якщо у 1991 році їх було 2 937, то у 1996 вже 5 370. Багато нових міґрантів, які прибули до Австралії вже після незалежності, є молодими за віком фахівцями у галузях точних наук, математики і комп’ютерної технології. У 2011 році у Вікторії було зареєстровано найбільшу в Австралії кількість людей, які народилися в Україні – 5 872. У той час як 66% цих осіб говорять вдома російською мовою, 20% користується українською.

Вихідці з України живуть головно у південно-східних дільницях Мельборну. Близько половини з них визначає себе християнами і 36%, євреями. Більшість із тих, хто має роботу, працюють у професіях, що вимагають високої кваліфікації, або в галузях бізнесового обслуговування та торгівлі нерухомістю. Українська спільнота Вікторії має багато різнопрофільних організацій, які мають на меті підтримку і збереження культурної спадщини. До них належить Українська Громада Вікторії.

Notes

• In 1918 Russia was renamed the Russian Soviet Federated Socialist Republic (RSFSR).

• In 1921 the Ukraine was divided between Poland and the RSFSR.

• In 1922, the RSFSR and the majority of Ukraine became part of the Union of Soviet Socialist Republics.

• Latvia was annexed by the Soviet Union in 1940.

• After World War II eastern and western Ukraine were reunited by the Soviets. In 1954 Crimea was added to the republic.

• The Soviet Union broke up in the early 1990s, which led to the emergence of the Russian Federation in 1991.

• Latvia and Ukraine gained independence from the Soviet Union in 1991, despite being represented independently by the ABS from the mid 20th century.

Average Age

Dataset: Ukraine Source: Australian Bureau of Statistics

Age Distribution

Dataset: Ukraine Source: Australian Bureau of Statistics

Population

Dataset: Ukraine Source: Australian Bureau of Statistics

Gender split for  

Dataset: Ukraine Source: Australian Bureau of Statistics

Occupations

Dataset: Ukraine Source: Australian Bureau of Statistics

Religions

Dataset: Ukraine Source: Australian Bureau of Statistics

Languages

Dataset: Ukraine Source: Australian Bureau of Statistics

Timeline

Dataset: Ukraine Source: Australian Bureau of Statistics